Schooltijden

Schooltijden

Op OBS De Broekheurne gaan alle groepen op de volgende tijden naar school:

   
Maandag 8:30 - 14:00 uur
Dinsdag 8:30 - 14:00 uur
Woensdag 8:30 - 14:00 uur
Donderdag 8:30 - 14:00 uur
Vrijdag 8:30 - 14:00 uur
Vrije inloop/ start lessen

Alle kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. Ze kunnen zelfstandig aan het werk gaan met hun taak/ werk of nog even iets overleggen met de leerkracht. Om 8.25 uur gaat de bel en moeten alle kinderen naar binnen gaan. Om 8.30 uur starten de lessen.

Alle kinderen brengen een lunchpakket, (eten en drinken), mee. Er is een ochtendpauze van 10.00-10.15 uur. Alle groepen lunchen 15 minuten om 12.00 uur met de leerkracht, in hun eigen lokaal. Dan volgt een speelpauze van 15 minuten. Na de middagpauze gaan we door tot 14.00 uur.
VAKANTIES SCHOOLJAAR 2023-2024

   
Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Goede vrijdag Vrijdag 29 maart 2024
2e paasdag Maandag 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
2e Pinksterdag Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024
TE LAAT BRIEFJE

Als uw kind te laat op school komt, wordt er een aantekening gemaakt in het leerlingvolgsysteem dat gekoppeld is met de leerplicht.

Voor alle leerlingen geldt.

Bij 5 keer vindt en een waarschuwing plaats.

Bij 10 keer te laat vindt er een gesprek plaats met de directeur.

Bij 10 keer is de school namelijk ook verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht


Ziek? Even bellen.

Als uw kind ziek is, wilt u dit dan vóór 8:20 uur aan de school doorgeven: telefoonnummer 053-4760117.

De school zal de boodschap aan de betreffende leerkracht doorgegeven.

Indien uw kind zich op school te ziek voelt om op school te blijven wordt u gebeld. Het is dus erg belangrijk dat uw correcte telefoonnummer bij ons op school bekend is. U kunt verandering van uw telefoonnummer doorgeven aan de groepsleerkracht of aan de administratie: m.morshuis@consentscholen.nl


Ziekte leerkrachten

Bij ziekte van een leerkracht proberen wij voor vervanging te zorgen. Het kan wel eens voorkomen dat er geen invalkrachten meer zijn. Indien zich een situatie voordoet waarin wij geen invalkracht kunnen vinden, kan het voorkomen dat de groep noodgedwongen vrij krijgt of de leerlingen in andere groepen onderverdeeld worden.

VERLOF EN VAKANTIE

Verlof aanvragen is altijd verplicht!

De directeur handelt volgens de regels van de leerplicht. Alleen bij belangrijke omstandigheden kunt u na overleg met de directeur verlof krijgen.

Belangrijke omstandigheden zijn bv.:

- Een verhuizing

- Een ernstige ziekte van ouders of naaste familie

- Een overlijden van een naast familielid

- Een jubilea, bruiloften van ouders of grootouders

- Offer/ Suikerfeest.

Dit zijn dagen waarvoor ouders verplicht verlof aan moeten vragen.

Het formulier kunt u bij de directeur invullen.

Aanvragen extra verlof:

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig.

U moet daarom altijd:

- de school informeren bij ziekte van uw kind

- bij bijzondere omstandigheden de directeur om toestemming vragen

(hiervoor wordt een verlofbrief ingevuld)

Afspraken voor huisarts, orthodontist e.d. graag zoveel mogelijk buiten schooltijd maken. Als dit echt niet mogelijk is, dan doorgeven aan de leerkracht.

Ongeoorloofd verzuim

Zonder toestemming vrijaf nemen en het niet doorgeven aan school, wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim en moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan u oproepen voor een gesprek en overgaan tot melding aan de officier van Justitie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplichtStudiedagen team

Zo nu en dan heeft het team nascholingsdagen. Het team professionaliseert zich dan t.a.v. nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen. De data worden vermeld in de nieuwsbrieven en het informatieboekje.

Woensdag 1 novermber alle leerlingen vrij

vrijdag 22 december zijn de leerlingen om 12 uur vrij

maandag 22 januari 2024 vanaf 12 uur alle leerlingen vrij

donderdag 1 februari 2024 alle leerlingen vrij

woensdag 20 maart alle leerlingen vrij

dinsdag 2 april 2023 groep 1 en 2 hele dag vrij

vrijdag 14 juni 2024 alle leerlingen vrij

woensdag 3 juli 2024 vanaf 12 uur alle leerlingen vrij

vrijdag 19 juli 2024 vanaf 12 uur alle leerlingen vrij

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2024-2025

   
Herfstvakantie 26 okt t/m 03 nov 2024
Kerstvakantie 21 dec t/m 5 jan 2025
Voorjaarsvakantie 15 feb 25 tm 23 feb 2025
Goede vrijdag Vrijdag 29 maart 2024
2e paasdag Maandag 1 april 2024
Meivakantie 18 april 25 tm 5 mei 2025
Hemelvaart 29 en 30 mei 2025
2e Pinksterdag 9 juni 2025
Zomervakantie 12 juli t/m 24 aug 2025