Home

School is een feestje. Jij bent uitgenodigd!

Card image cap

Onze basisschool

Openbare basisschool De Broekheurne voor primair onderwijs ligt in Enschede-Zuid, in de wijk Wesselerbrink. Onze school is een warme buurtschool. Wij willen leerlingen meegeven dat vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid, respect en plezier belangrijke waarden zijn voor het kind en zijn omgeving. Daarnaast willen wij ons onderwijs zo vormgeven dat wij tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Dat onze leerlingen worden uitgedaagd en nieuwsgierig worden gemaakt. School is een feestje en jij bent uitgenodigd!!

OBS De Broekheurne is onderdeel van IKC De Posten, samen met Humankind en CBS De Mecklenburg.

Lees verder

Card image cap

Positive Behavior Support

In schooljaar 2019-2020 zijn wij gestart met PBS. De schoolwaarden van onze school zijn: Plezier, Respect, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Veiligheid. Aan onze waarden koppelen we de schoolafspraken en gedragsverwachtingen. Deze afspraken worden het komend schooljaar regelmatig geoefend en herhaald zodat de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt. Door systematisch goed en gewenst gedrag te bekrachtigen creëren we een positief schoolklimaat, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Daarnaast voorkomen we ernstig probleemgedrag doordat we gedragsproblemen in een vroeg stadium signaleren en daarop direct gepaste ondersteuning kunnen bieden.

Card image cap

Digitale leeromgeving

Wij verwerken een deel van de leerstof in een digitale leeromgeving. Taalactief en Wereld in getallen zullen vanaf groep 3 t/m 8 op een Chromebook gemaakt worden. Uiteraard blijft de ontwikkeling van het handschrift een belangrijk onderdeel in ons lesprogramma. Ook zijn wij ons bewust dat het proces waarbij het kind tot een antwoord komt erg belangrijk is. Kinderen blijven gewoon gebruik maken van schriftjes tijdens werken op een Chromebook. Hierin kan de leerkracht bijvoorbeeld zien welke bewerkingen het kind heeft gemaakt om tot een antwoord te komen.

Lees verder

Card image cap

Wetenschap & Techniek

We hebben een klaslokaal ingericht als Wetenschap ICT en Techniek lokaal (WIT lokaal). Gedurende 8 weken gaat een klas wekelijks een uur naar het WIT lokaal, onder leiding van de ICT docent en hulpouder(s). Ze gaan aan de slag met programmeren , 3D printen , 3D pennen , Robotica , Constructies bouwen (bruggen en hutten) , Proefjes doen en nog veel meer.

Lees verder

Card image cap

Talentenmiddag

Elke dinsdagmiddag hebben we talentenmiddag. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten; koken, programmeren, knutselen, schilderen, timmeren, muziek maken, theater, kunst en nog veel meer.

Card image cap

Gelukskoffer

Kinderen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en ontdekken hun eigen invloed op geluk.

7 thema’s keren in iedere groep terug: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven.

Onderzoek laat zien dat kinderen na de lessen een positiever zelfbeeld en een sterk verbeterde sociale omgang hebben.