Aanmelding leerling

Aanmelding nieuwe leerlingen voor groep 1

Als uw kind 4 jaar wordt, mag hij/zij naar school.

Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, dan bent u van harte welkom voor een rondleiding of een gesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie of gewoon even langskomen.

Voordat uw kind officieel start mag hij/zij 5 dagdelen proefdraaien, u krijgt hiervoor een uitnodiging. Is uw kind rond de maand december jarig dan gaat hij/zij starten in januari. Dit i.v.m. de drukke periode met Sinterklaas en Kerst. Kinderen die 4 worden in de laatste 4 weken van het schooljaar starten na de zomervakantie.

De 4-jarigen maatregel

Wegens nieuwe onderwijsinzichten, waarbij de kindgerichte aanpak centraal staat, hanteert de Onderwijsinspectie de volgende regel: Kinderen die voor 1 januari gestart zijn op school kunnen in beginsel doorstromen naar groep 2 en een jaar later naar groep 3. Met de formulering „in beginsel‟ wordt bedoeld dat doorstroming vanuit het perspectief van de ontwikkeling van de kinderen wordt bezien. Kinderen stromen door, tenzij het voor hun ontwikkeling beter is dat zij extra tijd in de kleutergroep krijgen. Hun ontwikkeling is dus bepalend en niet hun geboortedatum. Om tot een verantwoorde beslissing te komen hebben wij een aantal afspraken gemaakt: De leerkrachten observeren en volgen de leerlingen aan de hand van de dagelijkse werkzaamheden, observatielijsten en het leerlingvolgsysteem. Dit kan eventueel aangevuld worden met een observatie door de onderwijskundig begeleider of een extern deskundige. Kinderen over wie twijfels bestaan worden gemeld bij de onderwijskundig begeleider. Ouders worden geïnformeerd. De uiteindelijke beslissing valt aan het einde van het schooljaar, zodra alle gegevens bekend zijn. Er is sprake van een doublure wanneer een leerling voor 1 oktober in groep 3 zeven jaar wordt.

Aanmelding in andere gevallen

Wanneer kinderen gedurende een schooljaar verhuizen naar een andere buurt of plaats, kunnen ze op een nieuwe school worden aangenomen. Wanneer ouders om een andere reden dan verhuizing hun kind aanmelden op een andere school, kan dit alleen na overeenstemming hierover tussen de directeuren van de betreffende scholen. In alle gevallen nemen de betreffende scholen contact met elkaar op en wordt het onderwijskundig rapport van de betreffende leerling(en) naar de nieuwe school gestuurd.

Tussentijds naar een andere school

Het is mogelijk dat uw kind tussentijds de school verlaat. Bijvoorbeeld in verband met verhuizing. Er is in alle gevallen altijd overleg tussen onze school (directeur en/of onderwijskundig begeleider) en de nieuwe school. De groepsleerkracht stelt een onderwijskundig rapport op voor de nieuwe school. In dit rapport vermelden wij de gebruikte methoden en gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Binnen Enschede is de regel dat er niet zonder specifieke rede van school gewisseld kan worden gedurende het schooljaar.

Wilt u contact met de directeur dan kunt u op deze pagina het contactformulier invullen.

https://www.debroekheurne.nl/contact.html