De OGR

OGR

De oudergeledingenraad (OGR) is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders.

De OGR heeft o.a. als taak:

- relatie ouders

- school in stand houden en het verstrekken van informatie naar ouders

- het activeren van interesse voor het schoolgebeuren bij ouders

- het innen van bijdragen voor de schoolreizen

- het innen van de vrijwillige ouderbijdragen

- het verlenen van assistentie bij de organisatie en uitvoering van activiteiten, o.a. Sinterklaasfeest, kerstmaaltijd, carnaval, paasfeest, en eindejaarsfeest

- het mede zorgdragen voor het ophalen van het oud-papier en de besteding van de opbrengst hiervan.

HULP VAN OUDERS

Actieve betrokkenheid van ouders is voor de school enorm van belang. Wij hebben uw hulp nodig om activiteiten plaats te laten vinden. Bv. ouderhulp bij spel en boekenplan, oud papier lopen, rijden bij excursies, hulp bij handvaardigheid, luizenmoeders etc. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten. Ook wordt uw aanwezigheid tijdens schoolsportwedstrijden van uw kind zeer op prijs gesteld!”

Samenstelling OGR 2021-2022:

Daphne Dekker (Voorzitter)

Maureen Brands

Rashida Abdoelkarim (penningmeester)

Wendy Nijhuis

Monique van der Veer

Nadira Elketrani\n\n

Maltie Jethoe

Hanifa Sammar

Lindy Raamsteeboers (namens team)