Schooltijden

Schooltijden

Op OBS De Broekheurne gaan alle groepen op de volgende tijden naar school:

   
Maandag 8:30 - 14:00 uur
Dinsdag 8:30 - 14:00 uur
Woensdag 8:30 - 14:00 uur
Donderdag 8:30 - 14:00 uur
Vrijdag 8:30 - 14:00 uur
Vrije inloop/ start lessen

Alle kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. Ze kunnen zelfstandig aan het werk gaan met hun taak/ werk of nog even iets overleggen met de leerkracht. Om 8.25 uur gaat de bel en moeten alle kinderen naar binnen gaan. Om 8.30 uur starten de lessen.

Alle kinderen brengen een lunchpakket, (eten en drinken), mee. Er is een ochtendpauze van 10.00-10.15 uur. Alle groepen lunchen 15 minuten om 12.00 uur met de leerkracht, in hun eigen lokaal. Dan volgt een speelpauze van 15 minuten. Na de middagpauze gaan we door tot 14.00 uur.
VAKANTIES SCHOOLJAAR 2022-2023

   
Herfstvakantie 17 oktober t/m vrijdag 21oktober
Kerstvakantie 26 december t/m vrijdag 6 januari
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m vrijdag 3 maart
Goede vrijdag Vrijdag 7 april 2023
2e paasdag Maandag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m vrijdag 5 mei
Hemelvaart Donderdag en vrijdag 18 en 19 mei 2023
2de Pinksterdag Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m vrijdag 1 septemberKLEUTERVRIJE WOENSDAGMIDDAGEN

Jaargroep 1 en 2 zijn de volgende woensdagmiddagen om 12 uur vrij:

2022:

7 en 21 september,

5 oktober,

16 en 30 november,

14 december

2023:

11 en 25 januari,

8 en 22 februari,

8 en 22 maart,

5 en 19 april,

17 en 31mei,

14 en 28 juni

STUDIEDAGEN

Voor onderwijskundige activiteiten hebben wij studiedagen. De school kan dan geheel of gedeeltelijk gesloten zijn. De data staan nog niet allemaal vast, houdt u a.u.b.de nieuwsbrief in de gaten. Alle leerlingen zijn deze dagen vrij of er staat aangegeven welke groepen er vrij zijn. De volgende studiedagen zijn al bekend:

-Vrijdag 30 september 2022

-Woensdag 2 november 2022

-Maandagmiddag 16 Januari 2023 om 12:00 uur vrij!

-Dinsdagmiddag 7 februari 2023

-Donderdag 16 maart 2023 onderwijsdag

-Vrijdag 14 april 2023

-Donderdagmiddag 11 mei 2023 om 12:00 vrij


TE LAAT BRIEFJE

Als uw kind te laat op school komt, is het vanaf groep 3 en/of de ouder verplicht om een ‘te laat-briefje’ bij de directeur of de interne begeleider te halen. Bij 5 keer vindt en een waarschuwing plaats.

Bij 10 keer te laat vindt er een gesprek plaats met de directeur.

Bij 10 keer is de school namelijk ook verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen.


BIJ ZIEKTE

Bij ziekte

Als uw kind ziek is, kunt u dit ‘s morgens tussen 8.15u en 8.30u melden op school. Het niet afmelden van uw kind, wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Telefoonnummer: 053-4760117

Indien uw kind zich op school te ziek voelt om op school te blijven of als er een ongelukje is gebeurd, waardoor uw kind naar een huisarts of ziekenhuis moet, dan wordt u gebeld. Het is dus erg belangrijk dat uw correcte telefoonnummer bij ons op school bekend is. Heeft u een ander telefoonnummer, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door aan de leerkracht van uw kind of aan Alice Smit administratrice of via mail a.smit@consentscholen.nl

Ziekte leerkrachten

Bij ziekte van een leerkracht proberen wij voor vervanging te zorgen. Het kan wel eens voorkomen dat er geen invalkrachten meer zijn. Indien zich een situatie voordoet waarin wij geen invalkracht kunnen vinden, kan het voorkomen dat de groep noodgedwongen vrij krijgt of de leerlingen in andere groepen onderverdeeld worden.

Leerplicht/ aanvragen verlof/ te laat komen

Als u buiten de vakanties verlof wilt voor uw zoon of dochter, dan bent u verplicht dit ruim van tevoren aan te vragen bij de directeur van de school. Zonder toestemming vrijaf nemen, maar ook te laat op school komen wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim en moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan u oproepen voor een gesprek en overgaan tot melding aan de officier van Justitie. Er kan dan een boete of waarschuwing opgelegd worden. Wij willen u erop wijzen dat er voor en na vakanties controles kunnen worden gehouden door de leerplichtambtenaar. Graag afspraken voor huisarts, logopedie, orthodontist e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd maken.

Vakanties

Voor de spreiding van de zomervakantie is Nederland verdeeld in drie regio’s. De scholen in Overijssel vallen onder regio Noord. De data voor de zomervakantie zijn wettelijk vastgesteld. De overige vakanties worden door het bestuur vastgesteld (kijkt u dus in het infoboekje of op de site van de school of Consent voor de juiste vakantiedata).

Studiedagen team

Zo nu en dan heeft het team nascholingsdagen. Het team professionaliseert zich dan t.a.v. nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen. De data worden vermeld in de nieuwsbrieven en het informatieboekje.