De MR

De MR

De Medezeggenschapsraad is samengesteld uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel en de directeur als adviserend lid.

De bevoegdheden/ taken van de MR zijn als volgt:

- in goede harmonie met O.G.R. en teamleden overleg plegen over schoolaangelegenheden bv. leerplan.

- adviserende stem bij wijziging van het beleid tot aanstelling/ontslag van personeel.

- adviserende stem bij fundamentele wijziging in de organisatie van de school. Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met richtlijnen en voorschriften die in de wet staan.

Samenstelling MR 2020-2021:

Namens het team:

Roelie Meinderink

Maud ter Horst

Judith Lubberink

Anja Brinkhuis (adviserend lid)

Namens de ouders:

Rashida Abdoelkarim penningmeester

Helen Berhane

Sara Elmeaizi