Digitale leeromgeving

Digitale leeromgeving

Wij verwerken een deel van de leerstof in een digitale leeromgeving. Taalactief en Wereld in getallen zal vanaf groep 3 t/m 8 op een Chromebook gemaakt worden. Uiteraard blijft de ontwikkeling van het handschrift een belangrijk onderdeel in ons lesprogramma. Ook zijn wij ons bewust dat het proces waarbij het kind tot een antwoord komt erg belangrijk is. Kinderen blijven gewoon gebruik maken van schriftjes tijdens werken op een Chromebook. Hierin kan de leerkracht bijvoorbeeld zien welke bewerkingen het kind heeft gemaakt om tot een antwoord te komen.

Voordeel voor de leerkracht is dat het minder nakijk- en administratiewerk zal hebben. De leerlingen worden vaardiger gemaakt in het werken met Chromebooks en de digitale wereld. Leerlingen krijgen directe feedback op wat zij hebben gemaakt. De verwachting is dat de leerkracht hierdoor meer tijd over heeft om de leerlingen die specifieke ondersteuningbehoefte hebben beter te kunnen begeleiden.

Optimaal leren en organiseren op basis van inzicht in leeropbrengsten.