Lestijden & Vakanties

Op OBS De Broekheurne gaan alle groepen op de volgende tijden naar school:

Maandag 8:30 - 14:00 uur
Dinsdag 8:30 - 14:00 uur
Woensdag 8:30 - 14:00 uur
Donderdag 8:30 - 14:00 uur
Vrijdag 8:30 - 14:00 uur

Alle kinderen brengen een lunchpakket, (eten en drinken) mee. Er is een ochtendpauze van 10.00-10.15 uur en een lunchpauze om 12.00 uur van 15 minuten met de eigen leerkracht. Dan volgt een speelpauze van 15 minuten. Na de middagpauze gaan we door tot 14.00 uur.
VAKANTIES SCHOOLJAAR 2019-2020

  
Herfstvakantie Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020
Meivakantie Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
2de Pinksterdag Maandag 1 juni 2020
Zomervakantie Vrijdag 3 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020STUDIEDAGEN

Voor onderwijskundige activiteiten hebben wij studiedagen. De school kan dan geheel of gedeeltelijk gesloten zijn. De data staan nog niet allemaal vast, houdt u a.u.b. de nieuwsbrief in de gaten.

Alle leerlingen zijn deze dagen vrij of er staat aangegeven welke groepen er vrij zijn. De volgende studiedagen zijn al bekend:

- Vrijdag 6 december 2019

- Vrijdag 7 februari 2020

- Donderdag 19 maart 2020

- Woensdagmiddag 24 juni 2020 vanaf 12u

DE VIJF VRIJE DAGEN VOOR DE GROEPEN 1 EN 2 ZIJN:

vrijdag 13 september 2019,

vrijdag 15 november 2019

vrijdag 17 januari 2020

vrijdag 13 maart 2020

vrijdag 19 juni 2020


OVERIGE BELANGRIJKE DATA:

Kinderboekenweek: 2 t/m 13 oktober 2019.

Sinterklaasfeest woensdag 5 december 2019

Eindejaarsbuffet donderdag 19 december 2019 tijd: 17.00 – 18.30

Voorleesdagen groep 1&2 22 januari t/m 1 februari 2020

Paasfeest/ koningsspelen vrijdag 24 april 2020

IEP eindtoets groep 8 De landelijke eindtoets wordt 15, 16 april 2020 afgenomen.

Afscheidsavond groep 8 De afscheidsavond is dit jaar op dinsdag 30 juni 2020.

Woensdag 1 juli komen de kinderen uit groep 8 op school om afscheid te nemen.

Vanaf donderdag 2 juli zijn de leerlingen van jaargroep 8 dus vrij.

Betaaldata schoolreis/ 1ste betaaldag vrijdag 4 oktober 2019 en activiteitenbijdrage de 2de betaaldag vrijdag 3 april 2020.

Alle andere data vindt u in de nieuwsbrief en het jaarrooster.


TE LAAT BRIEFJE

Als uw kind te laat op school komt, is het vanaf groep 3 en/of de ouder verplicht om een ‘te laat-briefje’ bij de directeur of de interne begeleider te halen. Bij 5 keer vindt en een waarschuwing plaats.

Bij 10 keer te laat vindt er een gesprek plaats met de directeur.

Bij 10 keer is de school namelijk ook verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen.


BIJ ZIEKTE

Als uw kind ziek is, wilt u dit dan vóór 8.20 uur aan de school doorgeven: telefoonnummer 053-4760117.

De boodschap zal aan de betreffende leerkracht worden doorgegeven.

Indien uw kind zich op school te ziek voelt om op school te blijven of als er een ongelukje is gebeurd waardoor uw kind naar een huisarts of ziekenhuis moet, dan wordt u gebeld. Het is dus erg belangrijk dat uw correcte telefoonnummer bij ons op school bekend is. U kunt verandering van uw telefoonnummer doorgeven aan de groepsleerkracht of aan de administratie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AANVRAGEN VERLOF

Afspraken voor huisarts, orthodontist e.d. graag zoveel mogelijk buiten schooltijd maken.


AANVRAGEN EXTRA VERLOF

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig.

U moet daarom altijd:

- de school informeren bij ziekte van uw kind

- bij bijzondere omstandigheden de directeur om toestemming vragen

(hiervoor wordt een verlofbrief ingevuld)


VERLOF AANVRAGEN IS ALTIJD VERPLICHT

Aanvraag vakantieverlof aansluitend voor of en na een schoolvakantie: is bij de leerplicht verboden. De directeur moet handelen volgens de regels van de leerplicht. Alleen bij belangrijke omstandigheden kunt u na overleg met de directeur verlof krijgen.


Belangrijke omstandigheden zijn bv.:

 Een verhuizing

 Een ernstige ziekte van ouders of naaste familie

 Een overlijden van een naast familielid

 Een jubilea, bruiloften van ouders of grootouders

 Offer/ Suikerfeest

Dit zijn dagen waarvoor ouders verplicht verlof aan moeten vragen.


ONGEOORLOOFD VERZUIM

Zonder toestemming vrijaf nemen en het niet doorgeven aan school, wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim en moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan u oproepen voor een gesprek en overgaan tot melding aan de officier van Justitie. Er kan dan een boete of waarschuwing volgen.