Ouderbijdrage

Voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis betaalt u jaarlijks een vastgesteld bedrag.
Van de ouderbijdrage worden alle bijzondere activiteiten betaald zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, afscheid groep 8, Moederdag, Vaderdag, extra materiaal voor bijzondere handvaardigheidlessen, excursies die niet uit het reguliere leermiddelenbudget betaald kunnen worden, attenties voor zieke kinderen en leerkrachten, schoolkrant, prijsjes voor winnaars van wedstrijden, drinken bij buitenschoolse evenementen enz.
U begrijpt wel dat het schoolfonds echt nodig is om voor uw en onze kinderen bijzondere activiteiten te kunnen blijven organiseren.
Als u niet in staat bent om het te betalen dan zijn wij bereid om daar een oplossing voor te zoeken. Als u echter niet wilt betalen zijn wij genoodzaakt u voor elke bijzondere activiteit, waar uw kind aan deelneemt een rekening te sturen, omdat wij het niet reëel vinden dat andere ouders voor de kosten opdraaien.

De schoolreis is een verplichte activiteit, wij gaan er dan ook van uit dat elk kind meegaat, de betaling is dan ook verplicht. Mocht uw kind niet meegaan op schoolreisje, dan dient u dit aan de leerkracht door te geven. Zijn er echter al dingen betaald, dan zullen we dit aan u in rekening moeten brengen.

U kunt het gehele bedrag in één keer betalen of indien u dat wenst in twee termijnen. De betaling moet voor 1 november van het betreffende schooljaar. Dit i.v.m. een aantal vaste kosten in de eerste helft van het schooljaar, zoals verzekeringen, Sinter­klaas enz.

Van de kinderen die gedurende het schooljaar van school gaan, wordt teveel betaalde ouderbijdrage/schoolreisgeld teruggestort op de rekening van de ouders. Dit gaat in overleg met de directeur.

Gelieve bij betaling het rekeningnummer te gebruiken van de ouderraad.

Als U in één keer wilt betalen dan zijn de bedragen als volgt:

groep 1 t/m 5 

Per kind € 55,-             

groep 6 en 7

Per kind € 65,-

Groep 8

Per kind € 140,-

Als U in twee keer wilt betalen dan zijn de bedragen als volgt:

groep 1 t/m 5 

Per kind 2x € 27.50      

groep 6 en 7

Per kind 2x € 32.50

Groep 8

Per kind 2x € 70,-

Nb: het kan zijn dat uw kind in groep 8 een reserve heeft opgebouwd uit voorgaande jaren. De ouderraad zal u in dat geval daarover dan informeren.

Betaling:

Per bank op rekening:  NL05ABNA049.76.96.606 t.a.v. OGR De Broekheurne, Enschede 
                                  o
.v.v. de naam en groep van uw kind(eren)

Contant:                      bij de penningmeester van de OGR

 

 

 

 

 

STICHTING LEERGELD

Voor ouders van schoolgaande kinderen, die om financiële redenen niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten is er Stichting Leergeld.
Elk schooljaar moet u als ouder zelf opnieuw een aanvraag indienen bij St. Leergeld.

Na een bezoek van een van de vrijwilligers van de Stichting wordt bekeken of u recht hebt op deze subsidie. Zodra u een bevestiging heeft ontvangen, kan de penningmeester een declaratie indienen. Het toegekende bedrag wordt dan rechtstreeks aan school betaald.

Dit jaar vergoed Stichting Leergeld niet meer alle onkosten, u moet het overige bedrag dan zelf betalen.

Contact
Stichting Leergeld Enschede                       

Postbus 113, 7500 AC Enschede