De Mr

De Medezeggenschapsraad is samengesteld uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel en de directeur als adviserend lid.

De bevoegdheden/ taken van de MR zijn als volgt:

- in goede harmonie met O.G.R. en teamleden overleg plegen over schoolaangelegenheden bv. leerplan

- adviserende stem bij wijziging van het beleid tot aanstelling/ontslag van personeel

- adviserende stem bij fundamentele wijziging in de organisatie van de school

Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met richtlijnen en voorschriften die in de wet staan.

Samenstelling MR 2016-2017:

Namens het team:         Marlon de Graaf

                                  Maud ter Horst

                                  Judith Lubberink

                                  Roelie Meinderink

                                  Eddy Werger (adviserend lid)

Namens de ouders:        Rashida Abdoelkarim  

                                  Reinier Zwanink

                                  Ronnie Koelen (voorzitter)

                                  Vanity Hermes